TREINOS:

beisebol adulto 14:30hs POINT Barreiro- Sábado 21/3 beisebol infantil 10:00hs POINT Barreiro – Domingo 22/3 beisebol infantil 14:30hs Jardim Canadá – Domingo 22/3

TREINOS

TREINOS: beisebol adulto 14:30hs POINT Barreiro- Sábado 14/3 beisebol infantil 10:00hs POINT Barreiro – Domingo 15/3 beisebol infantil 14:30hs Jardim Canadá – Domingo 15/3

TREINOS

TREINOS: beisebol adulto 14:30hs POINT Barreiro- Sábado 7/3 beisebol infantil 10:00hs POINT Barreiro – Domingo 8/3 beisebol infantil 14:30hs Jardim Canadá – Domingo 8/3 softbol arremessos 15hs Jardim Canadá – Domingo 8/3 INFORMAÇÕES EMI (31)...

treinos!

Beisebol adulto as 14:30hs POINT Barreiro (28/2- sábado) Beisebol infantil as 10:00hs POINT Barreiro ( 1/3 -domingo)